Magazín Citroën

Zaměření: klientský časopis

Periodicita: 2x ročně

Formát: 220 x 285 mm

Náklad: 20 000 ks

Rozsah: 52 stran

Rozsah prací:

  • redakce
  • inzerce
  • grafické zpracování
  • zajištění tisku
  • distribuce

Získaná ocenění: Zlatý středník v kategorii nejlepší B2C časopis 2005 – TOP RATED, 2006 – RATED